Lærere til Juunarsip Atuarfia

I Qaasuitsup Kommunia i Qasigiannguit er der ledige lærerstillinger til besættelse pr. 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
28. april 2017
Sted:
Qasigiannguit
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qasigiannguit søger vi lærere til Juunarsip Atuarfia 

Lærerne skal indgå i teamsamarbejde i Angaju og Nukaaraq afdeling.


Undervisningsfag 

Undervisning i afdeling Angaju sker i fagene engelsk, samfundsfag og religion, og i afdeling Nukaaraq sker i forskellige fag, og en lærer der har erfaring med IT. I Juunarsip Atuarfia er der 165 elever, i alt 11 klasser, der er 19 lærere.


Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grøn­lands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.


Oplysninger 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør ved Juunarsip Atuarfia Uno Geisler e-mail: unog@qaasuitsup.gl, eller pr. telefon 91 46 32/54 06 07.


Ansøgningsfrist 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde, senest den 28. april 2017.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl