Qaasuitsup Kommuniani atorfiit inuttarsiukkat

Qaasuitsup Kommunianut tikilluarit. Kommuunip illoqarfiini arfineq-pingasuni nunaqarfiinilu 31-ani atorfiit inuttarsiukkat uani nassaarisinnaavatit.
Job
Ukkusissani Atuarfik Pilerfimmut ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannaq nunaqarfik Ukkusissat ilinniartitsisussarsiorpoq 1. August 2017-mi atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.

22. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Saattuni Muusap Atuarfianut pisortaq/ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannaq nunaqarfik Saattut pisortaatigisumik ilinniartitsisussarsiorpoq 1. August 2017-mi atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.

22. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Juunarsip Atuarfianut ilinniartitsisut

Qaasuitsup Kommuniani Qasigiannguani Juunarsip Atuarfia ilinniartitsisunik pissarsiorpoq 1. august 2017 isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussanik.

28. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qasigiannguani najugaqatigiiffimmi aqutsisoq

Najugaqatigiiffimmi Aqutsisutut atorfik inuttassarsiorneqarpoq 1. maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

26. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilaqutariit Illuanni aqutsisoq

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Uummannami ilaqutariit illuani aqutsisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. Maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qaanaami Majoriaq atuartitsisussarsiorpoq (faglærerimik)

Qaanaami Majoriaq AEU-mi atuartitsisutut (faglæreritut) atorfik piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussatut inuttassarsiuuppaa.

10. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani teknikerissarsiorpugut

Teknikerimik 18. april 2017-imi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik Qaasuitsup Kommuniani pissarsiorpugut.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Avatangiisinut Ingeniør-i / Teknikeri Ilulissanut

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani avatangiisit pillugit immikkoortortaqarfimmi Avatangiisinut Ingeniørissarsiorpoq - Teknikerimilluunniit 18. April 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami aamma Ikerasammi meeqqeriviit perorsaasunik sulisussarsiorput

Qaasuitsup Kommuniani, Uummannami meeqqerivik ”Dr. Ingrid aamma Nuunu”-mi aamma Ikerasammi Meeqqerivik "Meeraq"-mi perorsaasunik,
18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Mikisoq Ilulissani perorsaasumik sulisussarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissat meeraaqqerivik Mikisoq-mi perorsaasumik,
18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Mikisoq-mut tullersortimik sulisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeraaqqerivik Mikisoq tullersortissarsiorpoq, 18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Upernavimmi klubbimi inunnik isumaginninnermut ikiortimik sulisussarsiorneq

Upernavik Klubbimi Qaamaliaq-mi ikiortimik 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik. Qaninnertut qullersarissavaa Klubbimi Qaamaliaq-mi Aqutsisoq.

30. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Utoqqaat Illuani Unganartumi aqutsisoq

Ilulissani utoqqaat angerlarsimaffiat Unganartoq aqutsisumik pissarsiorpoq, atorfiniffissaq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Sunngiffimmi sammisassaqartitsitnermi pisortaq Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut pisortassarsiorpoq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Kullormut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Aasianni Meeqqerivik Kulloq-mi perorsaasumik, 1. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Majoriamut aqqutissiuussisoq

Qaanaami Majoriaq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik Aqqutissiuussisussarsiorpoq.

24. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qasigiannguani meeqqerivimmi Kulunnguaq-mi tullersortissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani, Qasigiannguani meeqqerivik Kulunnguaq tullersortissarsiorpoq, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

23. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissanut Pedelissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani kommunip allaffiani pedel-imik 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik sulisussarsiorpoq.

Pedel-ip qaninnertut qullersarissavaa Allattoqarfimmi pisortaq.

23. marts 2017
Atorfiit takuuk