Qaasuitsup Kommuniani atorfiit inuttarsiukkat

Qaasuitsup Kommunianut tikilluarit. Kommuunip illoqarfiini arfineq-pingasuni nunaqarfiinilu 31-ani atorfiit inuttarsiukkat uani nassaarisinnaavatit.
Job
Upernavik Kujalleq Mathiarsip Atuarfianut ilinniartitsisoq

Mathiarsip Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq.

Mathiarsip Atuarfia ingerlalluartuuvoq 30.miss.atuartuuteqarluni kiisalu 4-nik ilinniartitsisoqarpoq taakkunani ataaseq ilinniartitsisut naammassinikoq.

Upernavik Kujalleq nunaqarfiuvoq Upernaviup kujataani inissisimalluni. Avatangiisit kusanartut aasaq ukiorlu nuannerluinnartunik misigisaqarfiusinnaasut avatangiiseralugit.

Atorfinitsitsineq 1.juli 2017 imaluunniit 1.august 2017 pisinnaavoq. Atorfimmut atatillugu unammiuminartumik akilimmik inissaqartitsisoqarpoq.

26. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Tasiusap Atuarfianut ilinniartitsisoq

Tasiusap Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq qallunaat kiisalu tuluit oqaasiinik ilinniartitsisinnaasumik. Tasiusap Atuarfia ingerlalluartuuvoq 50.miss.atuartuuteqarluni kiisalu 7-nik ilinniartitsisoqarluni, taakkunani pingasut ilinniartitsisutut naammassinikut. Tasiusaq nunaqarfiuvoq Upernaviup avannaani inissisimalluni. Avatangiisit kusanartut aasaq ukiorlu nuannerluinnartunik misigisaqarfiusinnaasut avatangiiseralugit.

Atorfinitsitsineq 1.juli 2017 imaluunniit 1.august 2017 pisinnaavoq. Atorfimmut atatillugu unammiuminartumik akilimmik inissaqartitsisoqarpoq.

26. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Saattuni Muusap Atuarfianut pisortaq/ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannaq nunaqarfik Saattut pisortaatigisumik ilinniartitsisussarsiorpoq 1. August 2017-mi atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.

22. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ukkusissani Atuarfik Pilerfimmut ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannaq nunaqarfik Ukkusissat ilinniartitsisussarsiorpoq 1. August 2017-mi atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.

22. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sanaartornermut avatangiisinullu pisortaanermik sulisussarsiorpugut

Qaasuitsup Kommuniani atorfik pingaarutilik Sanaartornermut Avatangiisinullu pisortaanertut atorfik inuttassarsiorneqarpoq. Atorfik piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnerup kingorna inuttalerneqassasoq kissaatigaarput. Atorfik qullersaqarfimmi Ilulissaniittumi inissisimavoq, qaninnertullu pisortarissavat allaffissornikkut pisortaaneq.

21. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qaanaami Majoriamut aqutsisoq

Qaanaami Majoriami aqutsisutut atorfik 1. juni 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik inuttassarsiuunneqarpoq.

14. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Timimik sungiusaasartoq - Pillorissaasoq

Qaasuitsup Kommuniani timimik sungiusaasartutut atorfik Ilulissani inunnik isumaginnittoqarfiup angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermik ingerlatsiffiata ataaniittoq, 1. juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

14. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Jørgen Brønlund-imut ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani Atuarfik Jørgen Brønlund ilinniartitsisunik marlunnik pissarsiorpoq 1. august 2017 isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussamik.

7. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Juunarsip Atuarfianut ilinniartitsisut

Qaasuitsup Kommuniani Qasigiannguani Juunarsip Atuarfia ilinniartitsisunik pissarsiorpoq 1. august 2017 isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussanik.

28. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qasigiannguani najugaqatigiiffimmi aqutsisoq

Najugaqatigiiffimmi Aqutsisutut atorfik inuttassarsiorneqarpoq 1. maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

26. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqanut inuusuttuaqqanut ilaqutaasunullu sullissisoq

Kangaatsiami Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttunut Ilaqutaariinnullu isumaginninnermut siunnersortimik pissarsiorpoq 1. juni 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

26. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami meeqqanut inuusuttunullu sullissisoq

Uummannami Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Ilaqutaannullu Sullissisumik pissarsiorpoq 1. juni 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

26. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Utoqqarnut siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutisialinnut sullissisoq

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani inunnik isumaginnittoqarfik utoqqalinersiallit siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillillu pillugit sullissisussamik pissarsiorpoq 1. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Meeqqanik inuusuttuaqqanik ilaqutaariinnullu sullissisumik pissarsiorpoq

Ilulissani Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttunut Ilaqutaannullu Sullissisumik pissarsiorpoq 1. maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Miljøarbejderi

Qaasuitsup Kommuneani immikkoortortaqarfimmi Ilulissani miljøarbejder-itut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilaqutariit Illuanni aqutsisoq

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Uummannami ilaqutariit illuani aqutsisutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. Maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermut allaffimmi tullersorti

Ilulissani angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermi aqutsisumut tullersortimik pissarsiorpoq, atorfiniffissaq 1. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sullissivik Ilulissanut nunaminertalerisumik sullissisussarsiorneq

Sullissivik Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani nunaminertanik suliaqartartussamik atorfik ataaseq inuttassarsiorneqarpoq. Pilersaarusiortarfimmi ningiuusoq sulianut tunngatillugu qanimut suleqatigissavat, illit aqutsisussat qaninneq tassaavoq Sullissivimmi qitiusumi aqutsisoq. Atorfiup piaartumik inuttalerneqarnissaa kissaatigineqarpoq.

16. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qaanaami Majoriaq atuartitsisussarsiorpoq (faglærerimik)

Qaanaami Majoriaq AEU-mi atuartitsisutut (faglæreritut) atorfik piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussatut inuttassarsiuuppaa.

10. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani teknikerissarsiorpugut

Teknikerimik 18. april 2017-imi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik Qaasuitsup Kommuniani pissarsiorpugut.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Avatangiisinut Ingeniør-i / Teknikeri Ilulissanut

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani avatangiisit pillugit immikkoortortaqarfimmi Avatangiisinut Ingeniørissarsiorpoq - Teknikerimilluunniit 18. April 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut fuldmægtigimik

Qaasuitsup Kommuniani Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik fuldmægtigissarsiorpoq 2017-ip naajartulerneranut piffissami aalajangersimasumi atorfeqartussami, decembarimi taamaatittussamik.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Mikisoq-mut tullersortimik sulisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeraaqqerivik Mikisoq tullersortissarsiorpoq, 18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami aamma Ikerasammi meeqqeriviit perorsaasunik sulisussarsiorput

Qaasuitsup Kommuniani, Uummannami meeqqerivik ”Dr. Ingrid aamma Nuunu”-mi aamma Ikerasammi Meeqqerivik "Meeraq"-mi perorsaasunik,
18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Mikisoq Ilulissani perorsaasumik sulisussarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissat meeraaqqerivik Mikisoq-mi perorsaasumik,
18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Upernavimmi klubbimi inunnik isumaginninnermut ikiortimik sulisussarsiorneq

Upernavik Klubbimi Qaamaliaq-mi ikiortimik 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik. Qaninnertut qullersarissavaa Klubbimi Qaamaliaq-mi Aqutsisoq.

30. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Utoqqaat Illuani Unganartumi aqutsisoq

Ilulissani utoqqaat angerlarsimaffiat Unganartoq aqutsisumik pissarsiorpoq, atorfiniffissaq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Kullormut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Aasianni Meeqqerivik Kulloq-mi perorsaasumik, 1. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Sunngiffimmi sammisassaqartitsitnermi pisortaq Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut pisortassarsiorpoq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Majoriamut aqqutissiuussisoq

Qaanaami Majoriaq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik Aqqutissiuussisussarsiorpoq.

24. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qasigiannguani meeqqerivimmi Kulunnguaq-mi tullersortissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani, Qasigiannguani meeqqerivik Kulunnguaq tullersortissarsiorpoq, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

23. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissanut Pedelissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani kommunip allaffiani pedel-imik 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik sulisussarsiorpoq.

Pedel-ip qaninnertut qullersarissavaa Allattoqarfimmi pisortaq.

23. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi ikiortinut ningiu

Kommunemi Paaqqutarinninnermi Ataatsimoorussilluni Sullissivik Utoqqaat illuat aamma Angerlarsimaffimmi Ikiorteqarfik pissarsiorpoq
Angerlarsimaffimmi Ikiortinut Ningiu atorfiniffissaq 1. december 2016 imaluunniit isumaqatigiinnikkut atorfinittussamik.

20. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Immikkoortortaqarfimmi peqqissaasoq Puigortortunngorsimasunut immikkoortortaqarfimmi

Immikkoortortaqarfimmi peqqissaasussarsiorpoq Puigortortunngorsimasunut immikkoortortaqarfimmi, Utoqqaat Illuanni- Angerlarsimaffiannilu isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

20. marts 2017
Atorfiit takuuk