Qaasuitsup Kommuniani atorfiit inuttarsiukkat

Qaasuitsup Kommunianut tikilluarit. Kommuunip illoqarfiini arfineq-pingasuni nunaqarfiinilu 31-ani atorfiit inuttarsiukkat uani nassaarisinnaavatit.
Job
Ilulissani ingerlatsinermut akisussaasoq

Ingerlatsinermut avatangiisinullu immikkoortortaqarfik, Ilulissani immikkoortortami ingerlatsinermut akisussaasussamik pissarsiorpoq ulloq 1. juni 2017-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq malillugu atorfinittussamik.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ikuallaavimmi ingerlatsinermut aqutsisoq

Qaasuitsup Kommuniani ingerlatsinermut avatangiisinullu ingerlatsivik, Ilulissani ikuallaavimmi ingerlatsinermut aqutsisumik pissarsiorpoq 1. Juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sanaartornermut avatangiisinullu pisortaanermik sulisussarsiorpugut

Qaasuitsup Kommuniani atorfik pingaarutilik Sanaartornermut Avatangiisinullu pisortaanertut atorfik inuttassarsiorneqarpoq. Atorfik piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnerup kingorna inuttalerneqassasoq kissaatigaarput. Atorfik qullersaqarfimmi Ilulissaniittumi inissisimavoq, qaninnertullu pisortarissavat allaffissornikkut pisortaaneq.

21. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Mathias Storchimut ilinniartitsisut

Atuarfik Mathias Storch-imi, Qaasuitsup Kommunianiittumi, ilinniartitsunik nuannaartunik, ammasunik, aalajaatsunik, tutsuiginartunik aamma pisunik assigiinngitsunik sukkasuumik sulinissaminut piareersimasunik amigaateqarpugut. Taakkua pingaarnertut fagini ukunani atuartitsisassapput: danskisut, tuluttut, pinngortitalerineq, uumasulerineq, nunalerineq aamma fysik/kemi.

Atorfiit inuttaqanngitsut 1.august 2017-imi inuttalerneqarusupput. Qinnuteqartut fagini pineqartuni misilittagallit atorfinitsissallugit kajungerineqarnerupput.

15. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Oqaatsut Atuarfianut aqutsisoq

Oqaatsut atuarfia, Qaasuitsup Kommuniani Oqaatsuniittoq, ataatsimik nuannaartumik pisunik assigiinngitsunik sukkasuumik sulinissaminut piareersimasumik amigaateqarpoq, taanna klassini tamani atuartitsinnaasuussaaq aamma nunaqarfiup atuarfianik aqutsisinnaassalluni. Atorfik inuttaqanngitsoq 1.august 2017-imi inuttalerneqarusuppoq.

15. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Saqqami Naatap Atuarfianut ilinniartitsisoq

Naatap atuarfia, Qaasuitsup Kommuniani Saqqamiittoq, ataatsimik nuannaartumik pisunik assigiinngitsunik sukkasuumik sulinissaminut piareersimasumik amigaateqarpoq, taanna klassini tamani atuartitsinnaasuussaaq. Atorfik inuttaqanngitsoq 1.august 2017-imi inuttalerneqarusuppoq.

15. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Timimik sungiusaasartoq - Pillorissaasoq

Qaasuitsup Kommuniani timimik sungiusaasartutut atorfik Ilulissani inunnik isumaginnittoqarfiup angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsinermik ingerlatsiffiata ataaniittoq, 1. juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

14. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Jørgen Brønlund-imut ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani Atuarfik Jørgen Brønlund ilinniartitsisunik marlunnik pissarsiorpoq 1. august 2017 isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussamik.

7. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermut allaffimmi tullersorti

Ilulissani angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermi aqutsisumut tullersortimik pissarsiorpoq, atorfiniffissaq 1. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Meeqqanik inuusuttuaqqanik ilaqutaariinnullu sullissisumik pissarsiorpoq

Ilulissani Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttunut Ilaqutaannullu Sullissisumik pissarsiorpoq 1. maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Miljøarbejderi

Qaasuitsup Kommuneani immikkoortortaqarfimmi Ilulissani miljøarbejder-itut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Utoqqarnut siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutisialinnut sullissisoq

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani inunnik isumaginnittoqarfik utoqqalinersiallit siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillillu pillugit sullissisussamik pissarsiorpoq 1. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik.

23. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sullissivik Ilulissanut nunaminertalerisumik sullissisussarsiorneq

Sullissivik Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani nunaminertanik suliaqartartussamik atorfik ataaseq inuttassarsiorneqarpoq. Pilersaarusiortarfimmi ningiuusoq sulianut tunngatillugu qanimut suleqatigissavat, illit aqutsisussat qaninneq tassaavoq Sullissivimmi qitiusumi aqutsisoq. Atorfiup piaartumik inuttalerneqarnissaa kissaatigineqarpoq.

16. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut fuldmægtigimik

Qaasuitsup Kommuniani Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik fuldmægtigissarsiorpoq 2017-ip naajartulerneranut piffissami aalajangersimasumi atorfeqartussami, decembarimi taamaatittussamik.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Avatangiisinut Ingeniør-i / Teknikeri Ilulissanut

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani avatangiisit pillugit immikkoortortaqarfimmi Avatangiisinut Ingeniørissarsiorpoq - Teknikerimilluunniit 18. April 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani teknikerissarsiorpugut

Teknikerimik 18. april 2017-imi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik Qaasuitsup Kommuniani pissarsiorpugut.

6. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeraaqqerivik Mikisoq Ilulissani perorsaasumik sulisussarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissat meeraaqqerivik Mikisoq-mi perorsaasumik,
18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik pissarsiorpoq.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani Mikisoq-mut tullersortimik sulisussarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani meeraaqqerivik Mikisoq tullersortissarsiorpoq, 18. april 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.

2. april 2017
Atorfiit takuuk
Job
Utoqqaat Illuani Unganartumi aqutsisoq

Ilulissani utoqqaat angerlarsimaffiat Unganartoq aqutsisumik pissarsiorpoq, atorfiniffissaq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Sunngiffimmi sammisassaqartitsitnermi pisortaq Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut pisortassarsiorpoq 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

26. marts 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissanut Pedelissarsiorneq

Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani kommunip allaffiani pedel-imik 1. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik sulisussarsiorpoq.

Pedel-ip qaninnertut qullersarissavaa Allattoqarfimmi pisortaq.

23. marts 2017
Atorfiit takuuk