Qaasuitsup Kommuniani atorfiit inuttarsiukkat

Qaasuitsup Kommunianut tikilluarit. Kommuunip illoqarfiini arfineq-pingasuni nunaqarfiinilu 31-ani atorfiit inuttarsiukkat uani nassaarisinnaavatit.
Job
Angerlarsimaffimmi ikiortinut ningiu

Kommunemi Paaqqutarinninnermi Ataatsimoorussilluni Sullissivik Utoqqaat illuat aamma Angerlarsimaffimmi Ikiorteqarfik pissarsiorpoq
Angerlarsimaffimmi Ikiortinut Ningiu atorfiniffissaq piaartumik imaluunniit isumaqatigiinnikkut atorfinittussamik.

26. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
Pitsaaliuinermut siunnersorti

Qaasuitsup Kommuniani Qaanaami Pitsaaliuinermut siunnersortitut atorfik 1. august 2017 imaluunniit isumaqatigiinnikkulluunniit atorfinittussamik.

25. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilaqutariinnut siunnersorti Uummannaq

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Uummannami isumaginnittoqarfimmi ilaqutariinnut paaqqutarinninnermut siunnersortimut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. juli 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik.

18. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
Aasianni utoqqaat illuannut marlunnik peqqinnissamut ikiortinik sulisussarsiorneq

Utoqqaat Illuat qulaani ilinniagalinnik pissarsiorpoq, pingaartumik Utoqqarnik Innarluutilinnillu sullissisinnaasunik

9. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
TNI-ilinniartut Aasiaat

Qaasuitsup Kommunia TNI (allaffimmiunngornianik) marlunnik Sullissivimmi ilinniartussarsiorpoq Aasianni 1. August 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit aallartittussanik.

6. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
TNI-ilinniartoq Uummannaq

Qaasuitsup Kommunia TNI (allaffimmiunngorniamik) Sullissivimmi ilinniartussarsiorpoq Uummannamimi 1. August 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit aallartittussanik.

6. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
TNI-mi ilinniartumik allaffimmi ilinniartussarsiorneq

1. August 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit aallartittussanik.

6. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
TNI-mi allaffimmiunngorniamik ilinniartussarsiorneq

Qaasuitsup Kommunia TNI (allaffimmiunngorniamik) Sullissivinni ilinniartussarsiorpoq Qaanaami 1. September 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit aallartittussanik.

6. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
TNI-mi ilinniartut

Qaasuitsup Kommunia TNI (allaffimmiunngornianik) marlunnik Sullissivinni ilinniartussarsiorpoq Kangaatsiami 1. August 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit aallartittussanik.

6. juni 2017
Atorfiit takuuk
Job
Perorsaasoq meeqqerivik Dr.Ingrid aamma Nuunu Uummannamut

Qaasuitsup Kommuniani Uummannami Meeqqerivik Dronning Ingrid aamma Nuunumut perorsaasoq, 1. juli 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinnittussamik.

31. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Juunarsip Atuarfianut ilinniartitsisut

Qaasuitsup Kommuniani Qasigiannguani Juunarsip Atuarfia ilinniartitsisunik pissarsiorpoq 1. august 2017 isumaqatigiissuteqarnikulluunniit sulilertussanik.

31. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qeqertami nunaqarfimmi aqutsisut allaffiannut allaffimmiussarsiorneq

Qaasuitsup Kommunia Qeqertami allaffimmut allaffimmiussarsiorpoq ulloq 15.juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut aallatissinnaasumik.

31. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Uummannamut perorsaasoq

Qaasuitsup Kommuniani, Uummannami meeqqerivik ”Dr. Ingrid aamma Nuunu”-mi perorsaasumik, 1. juli 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik pissarsiorpoq.

31. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Meeqqat angerlarsimaffittaassamut perorsaasoq/sulisoq

Qaasuitsup Kommunia Qasigiannguani meeqqat angerlarsimaffiannik nutaamik pilersitsiniarluni aalajangerpoq. Meeqqat angerlarsimaffiat nutaaq meeqqanut nalinginnaasumik inuuneqartunut, katsorsarneqarnissaminnik pisariaqartitsinngitsunut, arfineq-pingasunut tallimaniik 15-inut ukiulinnut Qaasuitsup Kommuniani najugalinnut najugaqarfigineqartussatut naatsorsuussaavoq. Meeqqat piffissami sivikinnerusumi imaluunniit sivisunerusumi isumassorneqarnissaminnik tapersersorneqarnissaminnillu pisariaqartitsisut assigiinngitsunik peqquteqarlutik angerlarsimaffimminni najugaqarsinnaanngitsut pineqarput. Qatanngutigiit ataatsimoortillugit sapinngisamik inissarsiuunneqarnissaat anguniarneqarusuppoq aamma angajoqqaat naammaginartumik angajoqqaatut akisussaaffimminnik atuisinnaaleraangata ilaqutariit ataatsimoorteqqittalernissaat anguniagaavoq. Taamaattumik meeqqanik inissiisarnermik suliaqarnermut ilutigitillugu angajoqqaatut piginnaasat pitsanngorsarlugit suliaqartoqassaaq, taamaalilluni meeqqat angerlartinneqarsinnaaniassammata aamma angajoqqaanut attaveqartarneq perorsaanermut suleriaatsimullu ilaatinneqartussaassapput. Meeqqat angerlarsimaffiat aqqaneq-marlunnik, pisortaq ilanngullugu, aallaqqaammut sulisoqassaaq.

30. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ikuallaavimmi ingerlatsinermut aqutsisoq

Qaasuitsup Kommuniani ingerlatsinermut avatangiisinullu ingerlatsivik, Ilulissani ikuallaavimmi ingerlatsinermut aqutsisumik pissarsiorpoq 1. Juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qasigiannguanut ilaqutariinnut paaqqutarinninnermut siunnersorti

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Qasigiannguani isumaginnittoqarfimmi ilaqutariinnut paaqqutarinninnermut siunnersortimut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. juni 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilersussamik.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Miljøarbejdereq

Qaasuitsup Kommuniani immikkoortortaqarfimmi Qasigiannguani miljøarbejder-itut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. marts 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersussamik.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Uummannami meeqqerivik Dr. Ingrid aamma Nuunumut inuussutissalerinermik ikiortissarsiorpoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannami Dr. Ingrid-imi aamma Nuunumi inuussutissalerinermi ikiortimik 1. juni 2017-imi sulilersussamik sulissarsiorpoq.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ilulissani ingerlatsinermut akisussaasoq

Ingerlatsinermut avatangiisinullu immikkoortortaqarfik, Ilulissani immikkoortortami ingerlatsinermut akisussaasussamik pissarsiorpoq ulloq 1. juni 2017-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq malillugu atorfinittussamik.

28. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Kangaatsiamut ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommuniani Kangaatsiami atuarfeqarfik 1. august 2017 atorfinittussamik ilinniartitsisussarsiorpoq

26. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Tasiusap Atuarfianut ilinniartitsisoq

Tasiusap Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq qallunaat kiisalu tuluit oqaasiinik ilinniartitsisinnaasumik. Tasiusap Atuarfia ingerlalluartuuvoq 50.miss.atuartuuteqarluni kiisalu 7-nik ilinniartitsisoqarluni, taakkunani pingasut ilinniartitsisutut naammassinikut. Tasiusaq nunaqarfiuvoq Upernaviup avannaani inissisimalluni. Avatangiisit kusanartut aasaq ukiorlu nuannerluinnartunik misigisaqarfiusinnaasut avatangiiseralugit.

Atorfinitsitsineq 1.juli 2017 imaluunniit 1.august 2017 pisinnaavoq. Atorfimmut atatillugu unammiuminartumik akilimmik inissaqartitsisoqarpoq.

26. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Upernavik Kujalleq Mathiarsip Atuarfianut ilinniartitsisoq

Mathiarsip Atuarfia ilinniartitsisussarsiorpoq.

Mathiarsip Atuarfia ingerlalluartuuvoq 30.miss.atuartuuteqarluni kiisalu 4-nik ilinniartitsisoqarpoq taakkunani ataaseq ilinniartitsisut naammassinikoq.

Upernavik Kujalleq nunaqarfiuvoq Upernaviup kujataani inissisimalluni. Avatangiisit kusanartut aasaq ukiorlu nuannerluinnartunik misigisaqarfiusinnaasut avatangiiseralugit.

Atorfinitsitsineq 1.juli 2017 imaluunniit 1.august 2017 pisinnaavoq. Atorfimmut atatillugu unammiuminartumik akilimmik inissaqartitsisoqarpoq.

26. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Qasigiannguani meeqqat angerlarsimaffiat ilinniartitsisumik sulisussarsiorpoq

Meeqqat angerlarsimaffianni, Qaasuitsup Kommunia Qasigiannguaniittumi, ilinniartitsumik nuannaartumik, ammasumik, aalajaatsumik, tutsuiginartumik aamma pisunik assigiinngitsunik sukkasuumik sulinissaminut piareersimasunik amigaateqarpugut. Atorfik inuttaqanngitsoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkut, ajornanngippat 1. juni 2017-imi inuttalerneqarusuppoq.

25. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuareernerup kingorna ornittagaq specialcenterimiittoq aqutsisumut tullersortissarsiorpoq

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani atuareernerup kingorna ornittagaq specialcenterimiittoq tullersortissarsiorpoq, piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.

23. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Ukkusissani Atuarfik Pilerfimmut ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannaq nunaqarfik Ukkusissat ilinniartitsisussarsiorpoq 1. August 2017-mi atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.

22. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Saattuni Muusap Atuarfianut pisortaq/ilinniartitsisoq

Qaasuitsup Kommunia Uummannaq nunaqarfik Saattut pisortaatigisumik ilinniartitsisussarsiorpoq 1. August 2017-mi atuutilersussamik imaluuniit isumaqatigiinnikkut.

22. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Atuarfik Jørgen Brønlund-imut pisortaq

Atuarfimmi ineriartorfiusoq, suleqatit pitsaasut, meeratsialaat, suliffik ulapaarfiusoq suleqatinillu tapersersoqatigiiffusumi peqataarusuppit?

21. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Meeqqanut inuusuttuaqqanut ilaqutaasunullu sullissisoq

Kangaatsiami Inunnik Isumaginnittoqarfik Meeqqanut Inuusuttunut Ilaqutaariinnullu isumaginninnermut siunnersortimik pissarsiorpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.

21. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Sanaartornermut avatangiisinullu pisortaanermik sulisussarsiorpugut

Qaasuitsup Kommuniani atorfik pingaarutilik Sanaartornermut Avatangiisinullu pisortaanertut atorfik inuttassarsiorneqarpoq. Atorfik piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnerup kingorna inuttalerneqassasoq kissaatigaarput. Atorfik qullersaqarfimmi Ilulissaniittumi inissisimavoq, qaninnertullu pisortarissavat allaffissornikkut pisortaaneq.

21. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Allagarsiuteqqitaq - Angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermut allaffimmi tullersorti

Ilulissani angerlarsimaffimmi ikiorteqarnermi aqutsisumut tullersortimik pissarsiorpoq, atorfiniffissaq 1. juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

21. maj 2017
Atorfiit takuuk
Job
Immikkoortortaqarfimmi peqqissaasoq Puigortortunngorsimasunut immikkoortortaqarfimmi

Immikkoortortaqarfimmi peqqissaasussarsiorpoq Puigortortunngorsimasunut immikkoortortaqarfimmi, Utoqqaat Illuanni- Angerlarsimaffiannilu 1. juli 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

20. maj 2017
Atorfiit takuuk