Nyheder

Her finder du alle politiske og kulturelle nyheder vedrørende kommunen findes her.
Dato 22. marts 2017

Kandidatliste til bygdebestyrelsesvalget

Valg 04. april 2017

Se nyhed
Dato 21. marts 2017

AASIAAT: Fællesjagt af sildepiskere i 2017

Ansøgning om deltagelse i fællesjagt af sildepiskere i forvaltningsområde Aasiaat lukker 31. marts 2017 kl.: 15:00.

Se nyhed
Dato 8. marts 2017

Offentlig høring af dispensationsansøgning for 4 andelsboliger i Aasiaat

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om opførelse af 4 andelsboliger i delområde A21 i Aasiaat.

Se nyhed
Dato 23. februar 2017

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 50 for delområde C25, ”Ilulissat Hallen”, Ilulissat

Kommuneplantillæg nr. 50 for delområde C25 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 17.02.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning. Centerformål med opførelse af ny butiksbygning, Brugseni.

Se nyhed
Dato 23. februar 2017

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08, Qaanaaq

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 38 for delområde E08, renovationspladsen til affaldshåndtering samt containeroplag i Qaanaaq.

Se nyhed
Dato 23. februar 2017

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 23 gældende for delområde A02, A03, A04 og C03 Upernavik

Kommuneplantillæg nr. 23 for delområde UPV 1600-A02, A03, A04 og C03 i Upernavik er endeligt vedtaget den 17.02.2017. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 22.02.2017, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Se nyhed
Dato 22. februar 2017

Kandidatliste til overgangsudvalg, Valg 04. april 2017.

Kandidatlisterne til overgangsudvalgene offentliggøres hermed.

Se nyhed
Dato 16. februar 2017

Savissivik kan udgøre én bygdebestyrelse

Qaasuitsup Kommunia skal hermed meddele, at Naalakkersuisut på møde den 6. februar har godkendt, at Savissivik kan udgøre én bygdebestyrelse.

Se nyhed
Dato 13. februar 2017

Bekendtgørelse angående fremlæggelse af valglister vedrørende valg til Overgangsudvalget

Fremlæggelse: 21. og 22. februar 2017.  

Se nyhed
Dato 7. februar 2017

Pressemeddelelse

Alle kommuner har nu en aftale med NAKUUSA om børneinddragelse.
Som den sidste af de fire kommuner har Qaasuitsoq Kommunia i dag underskrevet en aftale med NAKUUSA, der betyder at der bliver oprettet børneråd, Meeqqat Isummersorfiat, i kommunen samt rettighedsråd, Nakuusaaqqat, på kommunens folkeskoler.

Se nyhed
Dato 7. februar 2017

Høring: Forslag til kommuneplantillæg 24

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 til centerformål med opførelse af formidlingscenter ved isfjorden i Ilulissat er fremlagt i offentlig høring i perioden: 03.02.2017 til og med 31.03.2017.

Se nyhed
Dato 31. januar 2017

Førtidspensionsreformen skudt i gang

Qaasuitsup Kommunia har efter at have planlagt reformarbejdet nu igangsat implementeringen af førtidspensionsreformen som er på 4 år, og som trådte i kraft 1. juli 2016, med at afvikle et kursus for nøglemedarbejderne i Majoriaq og Socialområdet i dagene 27. – 30. januar 2017 indenfor førtidspension, revalidering, offentlig hjælp og andre sagsbehandlingsprincipper.

Se nyhed
Dato 31. januar 2017

Borgermøde om juridisk faderløse

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggende, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig inviterer i samarbejde med det danske Social- og Indenrigsministerium og kredsretten til borgermøde om juridisk faderløses rettigheder

Torsdag den 2. februar
Sted: Ilulissat, Kulturhuset Sermermiut

I 2014 trådte nye regler i kraft. På borgermødet vil der informeres om de nye regler og sætte fokus på juridisk faderløses rettigheder

Der vil være kaffe og the

Vel mødt

Se nyhed
Dato 24. januar 2017

Høring: Bevaringsområder for C01 og D04 i Ilimanaq

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 33 vedrørende nye bevaringsområder i Ilimanaq er nu i offentlig høring.

Se nyhed
Dato 24. januar 2017

Fiskeproduktionsanlæg i Tasiusaq

Annoncering af modtaget projektforslag for et fiskeproduktionsanlæg i Tasiusaq delområde 1605-D02.
Annonceringsperioden foregår fra d. 24.01.2017 til og med d. 07.03.2017.

Projektet omfatter:
En ny fiskeproduktionsbygning på 560m2 med en højde på ca. 5,7 meter fra kote 3,15.
Et areal omkring fabrikken til b.la. truckkørsel med en bredde på minimum 4 meter.
Muligheden for anlæggelse af nyt kajanlæg med kran til losning.

Se nyhed
Dato 20. januar 2017

Pressemeddelelse

Meddelelse fra Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab

Flere steder i Qaasuitsup Kommunia er der i de seneste dage kommet store snemængder, der kan være risiko for sneskred og grundet kraftig blæst kan der samle sig snedriver på vejene.

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab skal hermed advare om risiko for sneskred samt orienterer om, at situationen kan betyde, at der ved behov for redningsberedskabets assistance kan gå længere tid, inden hjælpen kommer frem.

Vi henstiller til, at borgere i Qaasuitsup Kommunia er opmærksomme på situationen samt udviser ekstra stor forsigtighed, når der færdes udendørs.

Se nyhed
Dato 18. januar 2017

Valg 2017, 04. april 2017, 09.00 - 20.00.

Bekendtgørelse
I henhold til § 12 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til overgangsudvalg, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder sted den 04. april 2017, fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

Se nyhed
Dato 17. januar 2017

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det skal hermed meddeles, at kommunalbestyrelsesmedlem Bendt B. Kristiansens orlov som kommunalbestyrelsesmedlem er godkendt. Samtidigt bliver 1. suppleant Edvard Imm. Kristiansen medlem af kommunalbestyrelsen.
Knud Kristiansens orlov fra kommunalbestyrelsen er afsluttet, hvorfor han vender tilbage, således at suppleant Edvard Geisler træder tilbage og er nu 1. suppleant igen.

Se nyhed
Dato 17. januar 2017

Nabohøring

Se nyhed
Dato 13. januar 2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for nye delområder til byudvikling i Ilulissat Nord, fremlægges i offentlig høring i perioden: 12.01.2017 til og med 10.03.2017

Se nyhed