Nyheder

Her finder du alle politiske og kulturelle nyheder vedrørende kommunen findes her.
Dato 20. april 2017

Aasiaat: Skattekontoret holder infomøde for erhvervsdrivende

Torsdag d. 27 April 2017 Kl. 19:00 – 21:00.
Skattedirektoratet holder informationsmøde for erhvervsdrivende i kommunekontorets store mødesal.

Se nyhed
Dato 19. april 2017

Høring af arealansøgning i Qaanaaq

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en arealansøgning til opførsel af nyt enfamiliehus, som ønskes opført i delområde 1700-A08, boligområde ved børneinstitution, Qaanaaq. I delområde A08 er der en restrummelighed på 15 byggefelter, der er ikke udlagt byggefelt på det ansøgte areal, hvorfor denne ansøgning offentliggøres, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse §43.

Se nyhed
Dato 7. april 2017

Pressemeddelelse fra Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har som mål i år fokus på at undgå brandskader og indebrændte som følge af uforsigtighed med stearinlys.

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Bekendtgørelse om kredsmandater i Overgangsudvalgene

Valgbestyrelsen meddelte 5/4, at Jens Danielsen (S) var geografisk kredsmandat for Qaanaaq til Overgangsudvalget. Dette er imidlertid ikke korrekt. I første omgang var konklusionen truffet på baggrund af det totalt antal modtagne stemmer. En nærmere gennemgang af stemmer afgivet indenfor tidligere Qaanaaq Kommunes valgkreds viser imidlertid, at Masauna Holm Petersen (S) har modtaget flere personligt stemmer og derfor bliver det geografiske kredsmandat for Qaanaaq til overgangsudvalget for Kommune 1 (Qaasuitsup Nord). For så vidt angår valgresultatet i Aasiaat, har en tilsvarende opgørelse efterfølgende vist, at Peter Olsen (IA) modtog flest personlige stemmer indenfor daværende Aasiaat Kommunes valgkreds, og dermed bliver ny geografisk kredsmandat for Aasiaat.

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommuneplantillæg nr. 33 for et nyt bevaringsområde i Ilimanaq er nu vedtaget og offentligt

Kommuneplantillæggets formål:
Kommuneplantillæggets formål er at fastlægge bevaringsområderne i C01 og D04, at muliggøre et nyt kajanlæg, at udlægge byggefelt til terrasse til bygdens besøgende, at der gives mulighed for at omlægge å-forløbet i C01, at der gives mulighed for at udvide vejforløbet i C01 og D04, at udvide byggefeltet omkring B-814, så dette kan udbygges til modtagestation.

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Deltag i KONKURRENCEN om vores nye kommunenavne og nye byvåben

PRÆMIER: 4 x KR. 15.000,-

Se nyhed
Dato 5. april 2017

Nyvalgte medlemmer af overgangsudvalgene

Valgbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia skal hermed bekendtgøre de nyvalgte medlemmer af overgangsudvalgene i Kommune 1 og Kommune 2. Opdateret 6. april 2017

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Du kan løbende se valgresultaterne på www.valg.gl

http://www.valg.gl/

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Så mange har stemt kl. 18.00

Valg 2017

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Så mange har stemt kl. 15.00

Valg 2017

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Isbjørnekvoten fra Kangaatsiaq til Uummannaq er opbrugt

I forvaltningerne fra Kangaatsiaq til Uummannaq er isbjørnekvoten på 12 stykker nu opbrugt.

Efter den 4.april 2017 er isbjørnefangst i forvaltningerne Kangaatsiaq til Uummannaq stoppet, da kvoten er opbrugt.

Efter denne meddelelse vil man ved fangst af isbjørne i nævnte forvaltninger anses som værende for overtrædelse.

QAASUITSUP KOMMUNIA AASIAAT
ERHVERVSKONTORET
Niels Egedes Plads 1
3950 Aasiaat

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Så mange har stemt kl. 12.00

Valg 2017

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Billeder af åbning af valgsted Kangaatsiaq kl. 09:00

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Billeder af åbning af valgsted Ilulissat kl. 09:00

Se nyhed
Dato 4. april 2017

Billeder af åbning af valgsted Uummannaq kl. 09:00

Se nyhed
Dato 3. april 2017

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Oqaatsut

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til eksisterende erhvervs- og havneformål der udlægger nye byggefelter i Oqaatsut fremlægges i offentlig høring i perioden: 03.04.2017 til og med 15.05.2017.

Se nyhed
Dato 31. marts 2017

Meddelelse til borgerne

Jeg skal hermed meddele, at der den 04. april 2017 skal afholdes valg til to overgangsudvalg, bygdebestyrelser samt menighedsråd i Qaasuitsup Kommunia.

Valgbestyrelsen vil opfordre samtlige valgberettige borgere til at stemme den pågældende dag. Valget er vigtig for de kommende kommunalbestyrelser; da det styrker demokratiet. På vegne af Qaasuitsup Kommunia ønsker valgbestyrelsen jer alle en god valgdag.


Ole Dorph
Borgmester
Qaasuitsup Kommunia
Formand for valgbestyrelsen

Se nyhed
Dato 30. marts 2017

Qaasuitsup Kommunias Kronik til Jens Inuusugtoq

En af vores samfunds, nordgrønlands og bygdernes forkæmpere, som er kendt i alle kommuner, Jens Inuusugtoq, afgik ved døden mandag den 27. marts 2017 i Aasiaats sygehus.

Se nyhed
Dato 22. marts 2017

Kandidatliste til bygdebestyrelsesvalget

Valg 04. april 2017

Se nyhed
Dato 21. marts 2017

AASIAAT: Fællesjagt af sildepiskere i 2017

Ansøgning om deltagelse i fællesjagt af sildepiskere i forvaltningsområde Aasiaat lukker 31. marts 2017 kl.: 15:00.

Se nyhed